Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Oostenrijk

Als au pair naar Oostenrijk

Hier vind je allerlei informatie over het gastland Oostenrijk: zakgeld, vrije tijd, voorwaarden, toegangsvoorwaarden, visum, au pair contract, taalcursus en nog veel meer. Zo ben je zeker dat je au pair verblijf geweldig wordt.Gastgezinnen in Oostenrijk

Op deze pagina's kunnen jullie nagaan of jullie een au pair mogen ontvangen, hoeveel het zal kosten, uit welk land jullie au pair afkomstig mag zijn, welke toegangsvoorwaarden gelden, welke werktijden en taken jullie van een au pair kunnen verwachten, welke verzekeringen jullie au pair nodig heeft, enz.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.