Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Australië

Als au pair naar Australië

Je zou graag au pair in Australië worden? Op deze pagina's vind je talrijke handige informatie over het au pair verblijf in dit land: van de formaliteiten en toegangsvoorwaarden tot het au pair contract en het zakgeld.Gastgezin in Australië

Jullie wensen een au pair te ontvangen? Op onze pagina's voor gastgezinnen in Australië vinden jullie veel informatie over de kosten en werktijden van een au pair. Bovendien kunnen jullie nagaan welk visum jullie au pair nodig heeft, wat jullie voor jullie veiligheid kunnen doen en welke voorwaarden jullie als gastgezin moeten vervullen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.